De werking

You are here: Home  > De werking

Centraal staat dat het gaat om de aanleiding van de klacht.
Niet om de oorzaak dit is slechts het gevolg ervan.

We houden van eenvoud en vinden het dan ook fijn om dingen gemeten te zien. De kleuren en de afbeeldingen op het scherm geven duidelijkheid. Het doel is om mensen te laten zien dat het zo niet verder meer kan. Er moet wat veranderd worden!

Veel voorkomend in de scan is stress. Je verkeert als lichaam in een constante staat van paraatheid met als gevolg dat de hormonale as (HPA as) uit balans raakt. Daarnaast zien we dat veel ziektes en ongemakken in stand worden gehouden door toxines..

Hieronder vind u achtereenvolgens meer informatie over de volgende onderwerpen:
1. Het NES Health programma
2. Het Human Body Field
3. Scan en rapportage
4. miHealth
5. Infoceuticals

1. NES Health programma

Op basis van resultaten van de NES meting (scan van het Human Body Field), wordt in overleg met u een persoonlijk NES Health programma vastgesteld. De meetresultaten tonen eventuele verstoringen en tevens welke prioriteit een verstoring heeft. De verstoringen met de hoogste prioriteit vormen de zwakste schakel in de keten van het Human Body Field en dienen het eerst te worden geharmoniseerd.

Het Total WellNES Systeem

Deze methode ondersteunt u om uw energieniveau en zelfherstellend vermogen te optimaliseren. Het Total WellNES-systeem stelt medici en andere zorgverleners in staat om snel en eenvoudig de gezondheid van de cliënt te helpen herstellen door het 4 stappenproces toe te passen:
• Scannen en analyseren
• Eerste correctie
• Structurele correctie
• Ondersteuning voor blijvend herstel
Naast dat krachtige resultaten geboekt worden om de gezondheid van patiënten en cliënten, die lijden aan een mogelijke veelheid klachten, te helpen, is onze aanpak erop gericht dat de cliënt en de behandelaar een langdurige relatie opbouwen.

De opeenvolging van de 4 stappen in het Totaal WellNES systeem is belangrijk! Het wordt pas echt effectief als dit proces continu wordt herhaald. Iedere maand een analyse van het lichaam maakt zichtbaar wat op dat moment het meest essentieel is in de behandeling.

2. Human Body Field (HBF)

Het Human Body Field is het door Peter Fraser ontdekte informatieveld in en om het menselijk lichaam, dat verantwoordelijk is voor het onderhouden van levensprocessen en het regelen van herstelimpulsen. In dit veld is informatie opgeslagen over ons fysieke lichaam en onze mentale toestand.
Het Human Body Field heeft een coördinerende en regulerende functie voor fysieke en mentale processen, emotionele balans en energetische systemen. Ook is in dit veld informatie opgeslagen over ervaringen uit het verleden.

Het Human Body Field is dynamisch en reageert op prikkels waaraan wij fysiek, mentaal en emotioneel aan worden bloot gesteld. De staat hiervan verandert dus voortdurend. Het kan dan ook worden gezien als een intelligent informatiebesturingssysteem, dat cruciaal is voor alle levensprocessen. Indien u meer wilt weten over de werking en aard van dit veld kunt u het boek “De onderste steen boven” (vertaling van “The Unturned Stone”) door Harry Massey en Peter Fraser lezen.

3. Scan en rapportage

Het NES Health programma start met een scan van uw Human Body Field. Hierbij wordt de informatiestructuur van uw veld in kaart gebracht en worden zwakke schakels in dit informatiesysteem gedetecteerd. De scan wordt uitgevoerd door uw hand kort op de scanner te leggen. Zelf voelt u daar niets van. De meetresultaten tonen verstoringen in het Human Body Field aan en de prioriteit van die verstoringen. De verstoringen met de hoogste prioriteit zijn de zwakste schakels.

U bent zich soms zelfs niet eens bewust van deze verstoringen omdat ze zich nog niet of op een andere wijze manifesteren! vb. hoofdpijn kan vele oorzaken hebben. Deze dienen het eerst te worden geharmoniseerd. Door de zwakste schakels te versterken wordt de hele keten sterker.

De scan verschaft informatie over emoties, voeding, vitamines en mineralen, overgevoeligheden en belastende milieu factoren. De resultaten van de scan worden direct met u besproken en vormen de basis voor een specifiek, op u afgestemd persoonlijk NES Health programma (infoceuticals), dat in overleg met u wordt vastgesteld.

4.miHealth

Het eerste herstel van de energiestromen in het lichaam, waardoor klachten verlicht of verholpen kunnen worden, gebeurt door gebruik te maken van de miHealth. Aan de hand van de scan worden verschillende behandelprogramma’s ingesteld. Doordat dit apparaat via programmatuur “de taal ven het lichaam spreekt” kan er via elektrische pulsen op specifieke punten behandeld worden. Eén van de redenen dat de NES miHealth zo succesvol is, zowel in studies als uit ervaring bij therapeuten, is dat dit apparaat de enige is die vier technologieën gebruikt om het lichaam te stimuleren en te voeden:

1. Bio-elektrische stimulatie: Ondersteunt de stimulatie van de huid en de bloedcirculatie in het onderliggende weefsel. Zorgt er daarnaast voor dat er neuropeptiden vrijkomen en C-fibers worden geactiveerd.

2. Global Scaling frequenties: Frequenties die zijn gebaseerd op de trillingen van de menselijke energie. Hierdoor is de miHealth in staat ondersteuning te bieden bij het corrigeren van de energiestromen in het (lichaams)veld.

3. Medicinale informatie: Deze specifieke en gepatenteerde codes heeft NES health geïdentificeerd bij het in kaart brengen van het gehele menselijke lichaamsveld. Deze helpen bij het vrijmaken en herstellen van de energie van het lichaamsveld en ondersteunen bij het optimaal opnemen van de imprinted Infoceuticals.

4. Gepulseerde elektromagnetische frequenties: Elektrische energie die magnetische pulsen stuurt naar weefsel dat geblesseerd is. Om herstel en het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren en ontstekingen te verminderen.

5. Infoceuticals

NES Health Infoceuticals zijn ontwikkeld om verstoringen van het Human Body Field te herstellen. De Infoceuticals bevatten kleine hoeveelheden micronutriënten, die volgens een gepatenteerd proces zijn gecodeerd met informatie.

Deze informatie is ontworpen om direct te gaan werken aan herstel van het Human Body Field. Blokkades moeten verwijderd worden en de eigenschappen van dit veld moeten geoptimaliseerd worden.

Er zijn een zestigtal verschillende Infoceuticals, verdeeld over 5 hoofdcategorieën:

1. Big Fields : Deze corigeren een disbalans tussen het Human Body Field en de aardvelden (zwaartekracht, magnetische polen, equatoriale as).

2. Energetische Drivers: Ze zijn ontwikkeld om het Field van energie te voorzien en de informatieoverdracht in organen en lichaamssystemen te optimaliseren

3. Energetische Integrators: Deze helpen om de communicatiebanen te herstellen tussen de organen, organellen (celdelen) en duizenden afzonderlijke functies voor informatieregulering in het lichaam.

4. Energetische Terrains: Ze dienen om ernstige verstoringen in het informatieveld in specifieke lichaamsweefsels en organen te herstellen.

5. Energetische Stars: Deze worden toegepast bij dieper liggende blokkades in de stofwisseling van het lichaam.